Talousasiat

Ostolaskut

http://avoindata.ouka.fi:3000/ip_ostolaskut

Dataelementti

Tietotyyppi

Kuvaus

kuntanumero

Merkkijono

564

kunnan_nimi

Merkkijono

Oulu

tulosyksikon_id

Merkkijono

Organisaation tunnus

tulosyksikon_nimi

Merkkijono

Organisaation nimi (liikelaitos, hallintokunta)

osasto

Merkkijono

Organisaation alempi taso (nimi)

kustannuspaikan_id

Merkkijono

Kustannuspaikan tunnus

kustannuspaikan_nimi

Merkkijono

Kustannuspaikan nimi

laskun_paivamaara

Merkkijono

Laskun päivämäärä

tositteen_numero

Merkkijono

Laskun yksilöllinen numero ostolaskujärjestelmässä

ostotilausnumero

Merkkijono

Onko ostoon käytetty OSTA järjestelmää

sopimusnumero

Merkkijono

Sopimusnumero tai nimi liittyy sopimuslaskuihin. Tyhjä kenttä viittaa siihen, että sopimusta ei ole

kirjauspaivamaara

Merkkijono

Laskun kirjanpitoon kirjauspäivä.

laskun_numero

Merkkijono

Laskun numero

tiliryhman_numero

Merkkijono

Tiliryhmän tunnus tilihierarkiasta

tiliryhman_nimi

Merkkijono

Tiliryhmän nimi

tilin_numero

Merkkijono

Tilin numero tilihierarkiasta

tilin_nimi

Merkkijono

Tilin nimi

toimittajan_nimi

Merkkijono

Toimittajan nimi

toimittajan_y_tunnus

Merkkijono

Toimittajan y-tunnus. Joissain tapauksissa pankkitilin numero tai verkkolaskuosoite. Yksityisten henkilöiden nimen sijaan esitetään merkkijono ”anonymisoitu”.

summa_alv0_euroina

Merkkijono

Summa ilman alvia

alv_maara_euroina

Merkkijono

Alvin määrä

kokonaisumma_euroina

Merkkijono

Alvillinen määrä

verkkolaskuosoite

Merkkijono

Yhdistetty toimittajan y-tunnus ja nimi

tilausnumero

Merkkijono

Esim. OSTA järjestelmän tilausnumero

toimittajan_numero

Merkkijono

Toimittajan numero ostolaskujärjestelmässä

kumppaniyhtio

Merkkijono

Ei käytössä

kumppanin_id

Merkkijono

Ei käytössä

kumppanin_selkokielinen_nimi

Merkkijono

Ei käytössä

kumppaniryhma

Merkkijono

Ei käytössä

kumppaniryhman_selkokielinen_nimi

Merkkijono

Ei käytössä

avain

Numero

tietueen yksilöivä surrogaattiavain

vuosi

Numero

Laskun kirjauspäivän vuosi

kuukausi

Numero

Laskun kirjauspäivän kuukausi

 

Käyttövinkkejä ja esimerkkejä tiedonhakuun

Lajittelu

Lajittelu noudattaa muotoa http://avoindata.ouka.fi:3000/jokin_tietojoukko?order=jokin_dataelementti.järjestys{asc|desc}.puuttuvien_sijainti{nullslast}

esim.

http://avoindata.ouka.fi:3000/ip_ostolaskut?vuosi=eq.2017&kuukausi=eq.7&order=toimittajan_nimi.asc.nullslast&limit=200

Lajittelussa käytetään avainsanaa order. Esimerkissä heinäkuun 2017 ostolaskut on lajiteltu nousevaan järjestykseen toimittajan nimen perusteella. nullslast on avainsana, joka pakottaa puuttuvat arvot tulosjoukon loppuun. Sitä ei ole pakko käyttää. Lajitteluparametrin voi yhdistää muihin parametreihin kuten suodatuksiin.

Käyttämällä parametria limit (limit=jokin_lukuarvo) yhdistettynä laskevaan lajitteluun saadaan luotua top –listoja. Esimerkissä laskut lajitellaan toimittajan nimen perusteella aakkosjärjestykseen ja tästä järjestetystä joukosta poimitaan 200 ensimmäistä laskua.

 

Tulosjoukon rivimäärän suodatus

Kuvassa alla eri vaihtoehtoja suodatusten käyttöön.

Wildcardin käyttö. Wildcard merkkejä ovat * ja %. Esimerkissä alla kaikki kohteet, joissa kohteen nimi alkaa Kaakkuri –sanalla

http://avoindata.ouka.fi:3000/kohteet?kohde_nimi=like.Kaakkuri* 

tai

http://avoindata.ouka.fi:3000/kohteet?kohde_nimi=like.Kaakkuri%

 

Tulosjoukon sarakkeiden suodatus

Alla kuvassa esimerkkejä suodatusmahdollisuuksista

 

Yhdistelmä, jossa luetellut sarakkeet, suodatus Onnela ja suodatus Lämpö

http://avoindata.ouka.fi:3000/kohde_kulutus_h?kohde_nimi=eq.Onnela&mittauslaji=eq.Lämpö&select=kohde_nimi,vuosi,kuukausi,paiva,alkava_tunti,kulutus